Ahad, 8 Ogos 2010

Laba idih-NEKINI-muci

Tubu Belen Part-2
Do mepapuh beru.Merepet amung tau ngalap tue burur.

Bang ribpet sini, mula lawe, mula gio rungen mula tu isu' Lun Tau bang anun gio pena. Tudo mudeng tebawang puneng arur, mula tau ngekem bang kayu balak. Rot ku ngulit kayu, hock-man-driver lipen, lori mecing ku mandur-manager -tauke.. Luk mudeng bawang Laud/muneng ku tengeb, beken rot nan keja balak inan luk netak para, nibu-masui bua, keja ku kina, bedagang-bisnes. Siruh mu.
Pekatu…. mepad kudeng masui we, kayu tera@garu, kayu ginisik, lawid, pung, irin, bera idih aya' da dih pasui Lun Tau te.Kudeng pupuh beken, Lun Tau pena mula remuat ngekem bawang dulun, bawang mado mecing bawang iring bang mula riput. Beken neh luk ngekem bang Pudut, kudeng civil, mechanic, electric, bang I.T, programmer, engineering , doctor, lawyer , bang business, Oil & Gus, politik, keraja perinta, swasta bang abpa, tengab mecing tana lun. Kian dekuma sineh luk tetenen deh LUN Ngerang dih lek. Nalan ngerang bawang.

Lamud gio luk magun bang ulun Lun Tau nguit mula esu’ do rot nan gio Terawe, gio lawe,gio bang bawang, adat, pudut, luk ruen, luk siniar, luk tininger mecing ku bala rinuat. Bele-bele, kudeng miak ruen nenganuh-ngarit-ngar peh lawe ulun Lun Tau, mepinud-mekeneh ieh ku arit rayeh deh kuma nilad dih lek.

Neteganang neh lebput neh ulun Lun Tau rot ku puyen. Mekera, mula neh anak Lun Tau sekula, ngekem bang mula-mula bebpat idih bang tuda-tuda bawang. Laba dih, apo daun alad bilit apin sesag Tau, nekini apo zink apo batu alad-apin kayu- batu sia me’ tau. Adui-adui, dereh pedeh kuma nilad dih. Perisenang peribukad me’ tau Lun nekini. Rungen neh lawe ulun, pengeh bibpat, pengeh tibpar.
Kudeng luk inan tau pekalai, tuda-tuda website luk miak inan tau pe’kor bala, pekua surat , ngemung, nulu netau nalan pad-pad bang sebuleng lawe beken rot nan Persatuan Lun bawang, Lun Dayeh , Pesta Lun Bawang kian mula te luk padai neh te.Kudeng ruen mad, mado rayeh isu gio ulun Lun Tau laba sini rot ku’ gio ulun dekuma nilad dih. Nuku lek, mebura, rayeh mado tu te isu’ gio ulun Lun Tau ame patun ni.
Ngeceh ku ineh, peregai tau pad-pad ngerawe luk petulu ruen LUn Tau bang kereb sini MAYA anun luk idih bang netau, MAYA anun luk idih libut arang tau idih MAYA anun tue luk idih netau kuan pupuh Lun Tau bang kereb muci neh….PELE…...
Miak gadi tau luk ame meribu mecing pulu telu ngeribu seburur neh( 1K ~13K ) ngegkang anak tau, necu pele ulun tau pad-pad kudeng pupuh beken???Miak usin luk kinula neh ngegka’ tana idih pulung rayeh luk tingeribpa deh kuma nilad mon dih ruen luk beken ngeraja? Ngikit nganang idih ngedita S.I.B luk pengeh mudeng bang netau??
Terawe muyuh terawe tau.

-tubu belen-

Isnin, 26 Julai 2010

tubu belen: Tubu Belen Part-1

tubu belen: Tubu Belen Part-1: "Part-1 ( laba dih )

"..nera luk nekisu, rengeb luk neh turan.."

Tubu Belen Part-1

Part-1 ( laba dih )

Do mepapuh Lun Tau.
Merepet amung tau ngalap tue burur.

Bang kereb lak 50~60an, segan pena na dalan kerita ame manid kampung tau yemo, mekel te dua perintah kudeng D.O/A.C.O / Jabatan Penerangan, nalan ngikak kampung tau. Nalan kukud serepuh temulud maya kapal keribu, mecing tedeh. Tebupun pelayan pena do te gio idih geregan lun tau mepai. Samal idih peruan kuan LUN TAU.

Laba sidii, pelaba ASI' Lun Tau. Luk neh keriman idih dininger ku, pasui Lun Tau, mepad kudeng ILU' luk pinaden, ruen mukul tekapit lun bukung lawa idih angat kayu Tumuh. Tipain bang asang bulu, baben rot lun surud rayeh iten ame dai rumah. Nengeco medeh. Gukang-nalan, tebeco-kedangan ideh perikuyut mudik musul, peringudan maya bang ruen ame lawas ngeliba ILU' ame ku usin.

Lebput ribpet sidi, ngimun Lun Tau mileh masui aya'.Nekap Tera Ala, setung bera manid, mabud dih te muli rot temalem. Kudeng neh te gio-dereh deh nguyut kerbau, berek idih lal baben bang asang. Do me' kampung-ruma dua Lun Tau petudo maya dalan, maya bang ruan da neh. Inan deh rucu. ngeto arur, rudap laba malem. Kian tawan deh kuma luk mudeng tudo iring tengeb dih, peribue medeh ame masui ngeraga bera, dele, irin, narar da dih ame bawang Pedian.
Bule' mula nedeh muka "nuli". Na nepiket neh deh maya kerita, maya egin alud, niar egin singso ngeradi-nebpeng kayu, kerita lipen ngeradu ba', nau dalan niar TV buda. Bule..
.
Rot ulun Tau mileh masui ILU, Tera ALA, Kerbau, Berek-aya, bera da dih, do lun rot pa Laud lun rot pa Dayeh, amung tau peregai ame lati. Tana lun idih bang ba. Rungen ulun Lun Tau, Lun Tudo Tebawang ngekem ame LATI

Inan 3 ruka isu-gio ULUN Lun Tau ba rayeh.
1). Ribpet BALA LUK DO ngimun tudo-mudeng nalan maya anid bawang Tau.
2). Kereb kompani Balak ngimun / kereb Lun Tau remuat keja bawang Beken.
3). Bang kereb nekini / mulai neh.
Anun miak ruen tau PELE ngegala ngadan NaTad inan deh rucu ucu kuman', arur-abpa rayeh giten, surud kadang delanin. Kian mula te buak nani dah dih na nayud nekelupan, ayu neh.
Amung lamud ulun-gio deh kuma atun dih ruen LUN TAU ngebuku NGEKANG netau ukang nalan ame patun. Inan Tau peregai si ayun, mere terawe-ngepicet AWA lun tau kuan pupuh tau sebuleng.
Petulu kea, gio ulun Lun Tau bang kereb ini kuan ulun luk ame patun?

" nera luk nekisu, rengeb luk neturan.."

-tubu belen-